Registrering i Turnerings Admin

I år skal vi får første gang benytte oss av TurneringsAdmin(TA) til å ta imot lagpåmelding. Det er nytt for oss alle, så litt startvansker må vi regne med.

I din klubb så er det personer med følgende roller som kan melde på lag:

  • Leder
  • Daglig Leder
  • Kampansvarlig

PÅSE AT DU INNEHAR EN AV DISSE ROLLENE FØR DU PRØVER Å LOGGE INN I TURNERINGSADMIN

Oversikten over hvem som har hvilke roller i din klubb finner du på KlubbAdmin(KA).

 

Når du har logget inn i TA, gå til Klubb --> Påmelding

 

Husk: det er kun ledere, daglig ledere og kampansvarlig som kan melde på lag.

 

Etter å ha trykket på PÅMELDING vil du få opp en liste over turneringer din klubb kan melde på lag.

Trykk på turneringen du vil melde på lag i, for eksempel KVALIFISERING A

Her får du opp informasjon om turneringen. Datoene som er satt opp stemmer ikke med faktisk serieavvikling, og vil bli forandret. Etter at du har trykket på MELD PÅ LAG, kommer du hit:

 

Deretter vil du bli nødt til å velge en lagleder, og du kan forandre Lagnavn.

Deretter, trykk MELD PÅ LAG OG BETAL MED KREDITTKORT VIA BUYPASS. Merk at en kan redigere påmeldingen under "Påmeldte lag" helt frem til at påmeldingsfristen er gått ut 10.02 (17.02 for dameserien).

Påse at du har rollen som leder, daglig leder, eller kampansvarlig i KA/TA hvis det er du som har ansvaret for å melde på lag.