Vedtekter - Norges Cricketforbund

NCFs vedtekter gjennomgår jevnlige oppdateringer. Endringer i lovnormen for særforbund vedtatt på Idrettstinget trer i kraft umiddelbart. I praksis så betyr det at lovnormen gjelder i de tilfeller hvor lovnormen og vedtektene ikke stemmer overens.