20495699_10154518629911076_1816188481_o.jpg

Forsikring for ungdom og voksne

Ungdom og voksne som spiller cricket er forsikret gjennom en egen forsikringsavtale som NCF har med IF Skadeforsikring.

Norges Cricketforbund har siden 2015 samarbeidet med IF Skadeforsikring. Forsikringsavtalen med IF Skadeforsikring heter Idrettsforsikringen. Idrettsforsikringen gjelder for alle medlemmer av cricketklubber som er medlem i NCF. Det er en kollektiv ulykkesforsikring som gir erstatning dersom en utøver pådrar seg en varig medisinsk skade under organisert idrett (trening eller konkurranse). Det inkluderer ulykker som skjer under reise og opphold i forbindelse med organisert idrett.

Idrettsforsikringen:

  1. Ingen egenandel.
  2. Rask responstid – innen 24 timer.
  3. Enkelt å få hjelp.
  4. Skader meldes via denne linken her.
  5. Eller ring tlf. 02400 (hele døgnet) eller (+47) 980 02400 fra utlandet.

Forsikringsavtalen som NCF har med IF Skadeforsikring er en standardavtale som NIF utarbeidet på vegne av idrettens særforbund. Dødsfallerstatning ved ulykke er 50 000 kr og menerstatning er 300 000 kr ved 100 prosent invaliditet som følge av ulykke. Minste invaliditetsgrad er 30 prosent. Det betyr at det blir utbetalt erstatning dersom den varige invaliditetsgraden er over 30 prosent. Det vil si at beinbrudd ikke gir erstatning, mens blindhet gir erstatning.

Alle forsikringssaker er personlige og må ordnes av spilleren selv. Spørsmål rundt skader rettes direkte til IF Skadeforsikring. Det inkluderer blant annet spørsmål om hva som dekkes, hvordan du skal gå frem for å få erstatning og så videre. Du kontakter IF Skadeforsikring via telefon 02400 (hele døgnet).

NB!
Det er viktig at alle klubber er flinke med å registrere sine medlemmer i klubben slik at de er dekket av forsikringen. Alle spillere som skal spille serie og turneringer må meldes inn og registreres i NCF sitt system.