Forbundsting 2019

Dato: Søndag 24. mars 2019
Tid: 11:00-18:00
Sted: Meet Ullevaal M6, Oslo - kart

Innkalling 

Formell innkalling vil bli sendt ut senest 2 måneder før særforbundstinget (dvs. 24. januar 2019), i tråd med NCF’s lover. 

Påmelding og fullmakt for representanter 

Alle representanter sende inn eller ta med skjema signert av klubbleder: Fullmaktsskjema
Av praktiske hensyn ber vi om at påmeldingen skjer innen 18.03.2019 til mir@cricketforbundet.no.

Sakspapirer 

Saksdokumenter til Norges Cricketforbunds ting 2019 vil bli sendt ut samt gjøres tilgjengelig på våre nettsider, senest 2 uker før særforbundstinget (dvs. 10. mars 2019), i tråd med NCF’s lover. 

Reisestøtte

Informasjon vedrørende reisetilskudd i forbindelse med deltakelse på tinget 2019, deles på et senere tidspunkt.