2021 umpire.png

Utbetaling av dommer- og scorerhonorar via Visma

Alle som dømmer eller scorer kamper i regi av NCF, vil få utbetalt honorar via Visma.

De som ikke har registrert seg i Visma, må gjøre det først. 
Visma Honorar veiledning.pdf

Husk å legge til følgende info i Visma: 

  1. Oppdrag: Dommer eller scorer
  2. Dommerpanel nivå hvis aktuelt: Elite/ senior/junior/Non panel
  3. Sted: Banens navn
  4. Tid: Oppstart kamp
  5. Lag: Spillende lag:
  6. Kampnummer:

Det er mange som ikke førere opp all info påkrevd per kamp. Det gjør at vi ikke kan sjekke mot kampplanen for å se om de faktisk dømte/scoret denne dagen. Dette kan føre til forsinkelse i utbetaling eller i værste fall ingen utbetaling.

Hver måned skal ha sin rapport « Honorar Juni», «Honorar juli» osv. Dere kan registrere oppdragene fortløpende. Mellom hvert oppdrag trykk LEGG TIL. innen den 3. hver måned sender dere inn oppgjørene fra aktuelle måned til godkjenning, da vil utbetalingen komme den 10 samme måned.
IKKE send et og et oppdrag til godkjenning, send for hele måneden samlet. Er det feil, får dere melding om hva og kan rette det opp.

Honorarsatsene for dommere og scorere er - HER