Nyheter fra Dommerkomiteen

Alle som dømmer eller scorer kamper i regi av NCF, vil få utbetalt honorar via Visma.