NCF Nyheter.png

Swap og omberamming av kamper

Her finner du framgangsmåte og skjema for bruk av Swap ved omberamming av kamper

Brukerveiledning Swap Brukerveiledning Swap.pdf
Skjema Swap Skjema match Swap.docx

MERK: DK eller NCF admin må bekrefte match-swap før swap regnes som godkjent/gjennomført. Swap- forespørseler må sendes til DK minimum 14 dager før kampstart.