Styret

Styret i Norges Cricketforbund er oppnevt av Idrettsstyret, og består av tre personer:

President: 
Sondre Sande Gullord
E-mail: ssgullord@gmail.com
Tlf: (+47) 957 93 324

Styremedlem: 
Janne Hafskjold 

Styremedlem: 
Per Otto Furuseth 

Nåværende styre i Norges Cricketforbund hadde tidligere status som arbeidsutvalg under Idrettsstyret.