Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av tre personer:

Sondre Sande Gullord (leder) 
Janne Hafskjold 
Per Otto Furuseth 

Arbeidsutvalget møtes omtrent en gang i måneden. 

Arbeidsutvalget kan kontaktes via leder på 
E-mail: ssgullord@gmail.com
Tlf: (+47) 957 93 324