Arbeidsgruppe for ny langtidsplan

Langtidsplanen vil være et strategisk styringsdokument for Norges Cricketforbund. For å sikre kontinuerlig utvikling av norsk cricket så er det viktig at organisasjonen samles om felles mål i et langsiktig perspektiv. Hele organisasjonen skal vite hva NCF skal oppnå og hvor norsk cricket skal være ved utgangen av en gitt tidsramme. Langtidsplanen vil stadfeste NCFs sentrale mål og legge føringer for forbundets prioriteringer i tiden fremover.

Norsk cricket har opplevd solid vekst de senere år. Fra å være et lite forbund for spesielt interesserte i Oslo så har NCF vokst til å bli et mellomstort særforbund med nesten 70 medlemsklubber, fra Tromsø i nord til Sandefjord i sør. Økning i medlemstall og høyere aktivitetsnivå fører med seg nye utfordringer. Dette er utfordringer som vi må løse i fellesskap. En ny langtidsplan vil føre til små endringer for den enkelte. Men samlet vil endringene være med å løfte norsk cricket inn i fremtiden.

Arbeidet med den nye langtidsplanen vil ta 4-6 måneder og det forventes at arbeidsgruppa vil ha 5-8 møter. Prosessen skal ledes av Torkell Seppola fra Utviklingsavdelingen i NIF. Torkell har lang erfaring med strategi og planarbeid på særforbundsnivå og han har sagt seg villig til å stille opp gratis for NCF. I arbeidsgruppa vil det sitte opptil seks personer, hvorav hvert kjønn skal ha minst to representanter. Vi søker kandidater som kan legge særinteresser til side og tenke helhetlig for hele norsk cricket. Det forventes at arbeidsgruppas medlemmer bidrar, både på møtene og i tiden mellom møtene. Det vil bli en del skrivearbeid. Arbeidsgruppa skal gjenspeile mangfoldet som finnes i norsk cricket.

Spørsmål om arbeidsgruppa kan rettes til generalsekretæren på morten@cricketforbundet.no.

Frist for å melde inn kandidater er søndag 27. november 2016.