Anleggsstandard - cricketbane

Økonomi er ingen hindring for å bygge en cricketbane. En ny cricketbane er en kostnadseffektiv investering som fører til betydelig avkastning og bruk i mange år fremover. 

Cricketbaner er miljøvennlige og gir kun begrensede inngrep i naturen. Det bygges ingen permanente byggninger eller konstruksjoner som sjenerer naboer og andre brukere av nærmiljøet. I Norge er det, per 1. november 2016, seks cricketbaner. Det er fire baner i Oslo (to på Ekeberg, en på Rommen/Stovner og en på Stubberudmyra/Furuset), en i Bærum (Idrettsparken på Rud) og en i Drammen (på Berskaug).

Cricketbaner som brukes til seriespill skal ha en radius på 65-75 meter. Hele banen er gress, bortsett fra et rektangulært område i midten av banen som kalles pitch. Pitcher i Norge har kunstgressdekke på overflaten og det kreves begrenset gravearbeid (40-50 cm) og påfyll ned i bakken. Å lage en pitch tar ikke lang tid men krever både erfaring og spisskompetanse. Det er ingen i Norge som sitter på denne kunnskapen idag og NCF anbefaler på det sterkeste at de som skal bygge en pitch rådfører seg med eksperter fra utlandet, fortrinnsvis England. For å sikre gode cricketbaner, og unngå feilinvesteringer, så stiller NCF gjerne opp i både planleggingsfasen og selve byggeprosessen. Ta direkte kontakt med generalsekretæren dersom dere har planer om å etablere en cricketbane. NCF har laget en anleggsstandard til hjelp i bygging av cricketbaner i Norge.